Historisk ejerliste

Ryegaard nævnes mange steder i den danske historie i forbindelse med sine ejere. Nedenfor ses ejere af Ryegaard Gods samt årstal for besiddelse samt årstal for ændring af bygningerne:

Ca. 1200-1350 Danmarks konger, sidst Valdemar Atterdag
1350-1362 Folmer Folmersen
1362-1387 Jacob Olufsen Lunge, gift med Sophie Folmersdatter
1387-1403 Oluf Jacobsen Lunge
1403 1/3 Anders Nielsen Panter, gift med Regitze Jacobsdatter Lunge, 2/3 Anders Jacobsen Lunge
1403 Anders Jacobsen Lunge
1403-1412 Folmer Jacobsen Lunge
1412-1421 Sophie Folmersdatter Lunge
1421-1451 Claus Serlin, gift med Sophie Folmersdatter
1451-1492 David Arildsen Quitzow , gift med Sophie Clausdatter Serlin
1492-1531 Niels Clausen Kraus
1531-1554 Erik Eriksen Banner, gift med Mette Rosenkrantz
1554-1573 Frants Banner
ca. 1575 Ny hovedbygning af to parallelle bindingsværksfløje
1569 Avlsgården genopbygges I bindingsværk efter en brand
1573 Kronen
1573 Borggård af et middelalderligt stenhus og to forfaldne bindingsværkshuse vest for Rye Kirke
1573-1589 Jomfru Johanne Oxe
ca. 1575 Ny hovedbygning af to parallelle bindingsværksfløje
ca. 1603 Joh. Barnekow (?)
ca. 1620 Eiler Gyldenstjerne
1622 Axel Urne
1640-1667 Niels Trolle
1667-1680 Holger Trolle
1680-1709 Christian Trolle
1709-1734 Hilleborg Gyldenstjerne, enke efter Christian Trolle
1735-1745 Iver Rosenkrantz
1745-1762 Charlotte Amalie Skeel, enke efter Iver Rosenkrantz
1762-1802 Frederik Christian Rosenkrantz
1802-1824 Niels Rosenkrantz
1824-1862 Henrik Jørgen greve Scheel fra gl. Estrup
1862-1912 Frederik Christian Rosenkrantz greve Scheel
1878 Ny hovedbygning ved F.V. Tvede
1912-1917 Henrik Jørgen greve Scheel
1917-1962 Frederik Christian Rosenkrantz Scheel
1962-1998 Niels Henrik Rosenkrantz greve Scheel
1974 Hovedbygningen nedrives
1991-2020 Johan Christian Rosenkrantz greve Scheel
2020- Frederik August Rosenkrantz Scheel