Dine egne anekdoter om Ryegaard

Vi samler på sjove historier fra gamle dage om Ryegaard. Har du nogen så send dem til os.

Her kan du læse udvalgte anekdoter:

Jens Omø Jensen, Holbæk:

Min svigermor arbejdede på Ryegård slot i sin ungdom. En sen aften, efter at de to stuepiger kom hjem fra biografen, blev de opsøgt af to "spøgelser"--vagtmanden der kom til, fangede to unge mænd der næste dag blev fyret.

Susanne Hendriksen, Holte, har bidraget med denne interessante historie. Hun skriver:

"Min 4 gange tipoldefar Abraham Sortenstierne var slave på Ryegård hos Christian Frederik Rosenkrantz indtil 1802. Jeg har i Rigsarkivet fundet et benådningsbrev til kongen fra Frederik Christian Rosenkrantz. Brevet er oversat og lagt ud på nettet"

I brevet kan man læse korrespondancen om hvorledes geheimeråd Frederik Christian Rosenkrantz, havde købt ham af en kaptajn Møller, som havde bragt ham til Danmark som slave fra St.Croix.

Rosenkrantz ansate ham som skytte på Ryegaard. Han blev blandt andet sammen med sin søn, der var mulat, blev dømt for tyveri i retten i Lejre. Hans kone, der ikke kunne holde ud at vente på dommen druknede sig. FCR Rosenkrantz fik lov til at tage Abraham Sortenstjerne og hans søn ud af fængsel og sende dem tilbage til St.Croix.

Et stykke af brevvekslingen kan læses her:Kiøbenhavn den 13' Martii 1802

Geheime Raad Friderich Christian Rosenkrantz til Rygaard

søger allerunderdanigst om Tilladelse at faae Abraham Sortenstierne og Søn Friderich August ud af Forbederingshuset, for at oversende dem til St. Croix.

Til Kongen! (629-3)

Et Mennesker, som ved sin Fødsel var bestemt til Slaverie, har jeg søgt at gjøre lykkelig for sig selv og nyttig for Staten og sine Medmennesker; men min Hensigt er mislykket. Dette er en Abraham Sortenstierne af sort Farve, fød i Slaverie paa St. Croix, der som Barn ved en Skibs Capitain Møller er ført herover, og for en 40 til 50 Aar siden af mig blev kiøbt; hvorefter jeg lod ham oplære i Kristendom og i de Kundskaber, som kunde giøre ham duelig til Opvartning og anden Tieneste i et Huus og paa et Gods:

Saaledes har han lært Kogning og Conditorie, at spille paa forskiellige Instrumenter, at ride og skyde; Og da jeg for nu 20 Aar siden samtykkede hans Giftermaal, etablerede jeg ham som Skytte med Boepæl og alle Fornødenheder, men et uordentlig Liv med Drik og Spil har fordærvet ham, og endelig bragt ham i en Bande, som paa forskiellige Stæder har forøvet Tyverie.