Ryegaards historie

Ryegaards historie går helt tilbage til før 1350. Ryegaard har i lange perioder domineret et meget stort område i det nuværende Lejre Kommune.

Ryegaards første hovedbygning var et stenhus, der var placeret umiddelbart vest for Rye Kirke. Dette blev nedrevet, og der er i dag dyrket mark på stedet.

Herefter blev den første hovedbygning i parken opført i 1575 af Johanne Oxe. Det var et dobbelt bindingsværkshus i to stokværk. Avlsgården lå dengang øst for hovedbygningerne. Kørestalden er det eneste, der i dag er tilbage af denne avlsgård.


I 1876 blev de to bindingsværksbygninger nedrevet og erstattet af en hovedbygning i nygotisk stil tegnet af arkitekt F.V.Tvede. Samtidig hermed blev avlsgården flyttet til sin nuværende placering på den anden side af Munkholmvej. Den murede bro er også fra denne periode. I 1974 blev denne hovedbygning nedrevet, og i dag kan man forestille sig omridset af bygningen på den anden side af broen, hvor husets hjørner er markeret med egetræer.
 

Er du interesseret i områdets historie kan du læse en længere beretning forfattet af  Niels. H. R. greve Scheel, som var den nuværende ejers far. Vælg perioder i menuen til højre.