Parken

Den ældste kendte haveplan er omkring 200 år gammel. Både hovedbygning og avlsgård lå inden for voldgravene, der mere havde karakter af et fæstningsanlæg.

Parken---13
Parken---14
Parken---15
Parken---17
Parken---1
Parken---16
Parken---10
Parken---11
Parken---12
Parken---2
Parken---3
Parken---4
Parken---5
Parken---6
Parken---7
Parken---8
Parken---9

Avlsgården lå dengang mellem broen og den nuværende avlsgård; hovedbygningen lå på den modsatte side af broen.

En senere haveplan fra 1879 viser bl.a. lindealléerne. Det er ved denne lejlighed at søen ved indkørslen til parken blev dannet som en udvidelse af voldgraven. Jorden herfra blev brugt til at opfylde den nordvestligste del af voldgraven, hvor der nu er græsplæne, for at opbløde den symmetriske klassiske have og i stedet skabe en mere landskabelig have.

Parken bliver i dag passet ekstensivt, hvilket bl.a. betyder, at der ikke er bede eller hække, der kræver pasning. De store plæner slås fortsat.

Slottet i parken blev revet ned i 1974 da det var alt for kostbart at vedligeholde. Tilbage er nu kørestalden og brandsprøjtehuset. Begge benyttes i dag i forbindelse med arrangementer.

Parken er lukket for offentligheden uden forudgående aftale. Den kan lejes enten med eller uden adgang til bygningerne. Vi har haft mange teambuilding arrangementer, salgsudstillinger med bla. biler, fåreudstillinger og naturligvis fester og udflugter.

Parken indeholder også et klatreanlæg som kan benyttes med professionel instruktør.

Salg af juletræer er, siden 1991, foregået fra parken, hvor det er muligt at køre med hestevogne ud for at finde årets juletræ.