Indmeldelse i støtteforening

Her kan du melde dig ind i støtteforeningen.

Det koster 100 kroner årligt for privatpersoner og 300 kroner årligt for foreninger.

Kontingentet gælder for det kalenderår, hvor foreningen modtager betalingen. Hvis du melder dig ind inden nytår, gælder kontingentet for 2014 og 2015.

Du kan også indbetale kontingent på konto 5037 1503603 - så skal du huske at anføre navn, telefonnummer og email-adresse.

Eller du kan udfylde nedenstående formular. Når du har udfyldt formularen, modtager du en opkrævning på beløbet per mail.