Arkitekten bag

Det er professor, arkitekt MAA Jan Søndergaard, der har tegnet besøgscenteret.

Jan Søndergaard har tegnet et besøgscenter, der kommer til at falde ind i den omkringliggende natur med blandt andet bevoksning på taget. Sammen med planer og tegninger over det nye byggeri, har han afleveret følgende tekst:

Generelle betragtninger der ligger til grund for udformningen af det nye visitorcenter

Det nye Visitorcenter erstatter den tidligere Langtved Færgekro der nedbrændte i 2009 og opføres indenfor Kroens matrikel.


Hvor den tidligere kro var skabt ud fra datidens behov om et hvil for personer på deres individuelle rejse , skal det nye Visitorcenter skabe en almen social og kulturel ramme om moderne familiers sunde livsudfoldelser i tæt kontakt med naturen.

Hvor den tidligere kro var beliggende på landskabet, skal det nye Visitorcenter integreres i landskabet for at indgå i og med den omgivne natur.

Og hvor den tidligere kro var at opfatte introvært i såvel udformning som i sin rumlige organisation skal det nye Visitorcenter opleves som udadvendt og i dialog med konteksten.


Det nye Visitorcenter skal således tilføre stedet en særlig stemning, hvor livsudfoldelsen i og glæden ved den omgivne natur opbygger og bidrager til forståelsen af og respekten for landskabets kulturbærende værdier.


Udformningen af det nye Visitorcenter er inspireret af de historiske profane bygningsværker, vi traditionelt forbinder med bygninger i det åbne land.
Ikke mindst stakladen til en nærliggende landbobygning har inspireret til udformningen under skitseseringen. Vi har i udgangspunktet ønsket at gestalte en porøs bygning, der tilvejebringer såvel en fysiske som en visuel kontakt til det omgivne landskab.


Bygningen er udformet med pælefundering af hensyn til det sårbare landskab og løftet så overkant gulv for den nederste del af bygningen er 2 meter over normal vandstand. Denne udformning skal sikre den nye bygning under fremtidige flodbølger.


Ovenstående betragtninger skal sammenholdes med ønsket om at tilføje stedet en modernitet der vil blive opfattet som tidløs og i harmoni med sin kontekst.
Bygningen er udformet i træ, der i eksteriøret fremstår rustikt i en mørk nuance, hvorimod interiøret fremstår i lyse glatte overflader.


Jan Søndergaard, professor arkitekt
partner i KHR