Langtved Ny Færgekro

Ved Munkholmbroen, hvor den nedbrændte Langtved Færgekro lå, planlægger Ryegaard et besøgs- og aktivitetscenter.

På en af Danmarks dejligste pletter, lige øst for Munkholmbroen, er Ryegaard og Trudsholm Godser i gang med planlægningen af Langtved Ny Færgekro.

Den gamle kro udbrændte i  oktober 2009, og siden har Ryegaard og Trudsholm Godser, der ejer området, arbejdet med planer om at genopføre en bygning på stedet som afløser for den gamle færgekro. Ifølge overleveringerne har der været færgekro på stedet siden 1600-tallet, hvor færgemanden færgede de rejsende over bugten, hvor Munkholmbroen i dag er forbindelsesleddet.

Her på Ryegaard har vi gjort os mange overvejelser  omkring, hvad det er for en bygning, der skal afløse den gamle færgekro, og hvilken funktion, den skal have.

Vi vil gerne bygge noget, der ikke skæmmer den smukke natur, vi vil gerne tilbyde de kommende gæster noget ud over det sædvanlige. Og vi vil gerne opføre noget, der ikke kun er et spisested.

Ret hurtigt efter branden afgjorde vi, at vi ikke ville forsøge at genopføre den gamle kro. Det gjorde vi dels, fordi vi ikke mener, at det er økonomisk rentabelt at drive en traditionel dansk kro længere og dels, fordi vi gerne vil bruge stedet til mere og andet end et sted, hvor man spiser og kigger ud over vandet.

Aktiviteter for hele familien

Derfor lægger vi op til, at stedet skal rumme en række aktivitetsmuligheder for hele familien. Aktiviteter, der udspringer af mødet med den omkringliggende natur og ikke mindst vandet.

Vi forestiller os for eksempel, at man på det nye besøgscenter kan leje kajakker, fiskeudstyr og cykler. Man kan forestille sig aktiviteter, hvor deltagerne kan begive sig ud på egen hånd, men også aktiviteter, der måske føres an af en naturvejleder eller en guide, der kan fortælle om området over og under vandet.

Med i planerne er også en bade-/bådebro, så der bliver både mulighed for en soppetur i vandkanten og en rigtig dukkert fra broen. Efterfølgende vil man kunne benytte de badefaciliteter, vi tænker at bygge.

Lokaler til foreninger, fester og konferencer

Bygningen, vi har søgt om tilladelse til at opføre, vil foruden en cafe rumme lokaler, som for eksempel ville kunne bruges af skoler eller institutioner på udflugt og ekskursion.

Der vil også være lokaler, der kan bruges til udlejning til fester og konferencer - altså både mulighed for privatpersoner og firmaer.

Driften af besøgscenteret skal bortforpagtes ti en der dels vil drive cafeen med tilhørende lokaleudlejning men også servicere de øvrige gæster.

Ansøgning som forsøgsprojekt

Der er udarbejdet arkitekttegninger til besøgscenteret, og den aktuelle status på projektet er, at Lejre og Holbæk Kommuner i januar afgiver en ansøgning om, at centeret kan blive et at 10 forsøgsprojekter på landsplan.

Det drejer sig om kystnære byggerier, der kan skabe vækst i turisme og kultur- og naturformidling i det område, de bliver etableret i.

Læs seneste pressemeddelelse om projektet.