Ny anvendelse af gamle bygninger

Snart kan du holde møde eller fest i den gamle fårestald

Detalje-Faarestalden-2
Detalje-Faarestalden-1
Facade-Faarestalden-Ryegaard
Luden-Faarestalden-Ryegaard
Luden-Faarestalden-Ryegaard-2

Arbejdet med at bringe den 148 år gamle Fårestald fra forfalden tidligere landbrugsbygning til moderne gæstehus er begyndt. Som en del af Ryegaard Avlsgård ligger Fårestalden, et trelænget staldanlæg bygget i 1876. Fårestalden indgik som en del af den samlede avlsgård og var som hovedbygningen på modsatte side af Munkholmvej også tegnet af arkitekt Frederik Vilhelm Tvede (1826-1891).

Bygningerne er i dag for små til moderne landbrugsdrift og har en længere årrække været brugt til tørreri af græsfrø samt lager for landbrugsdriften.

Ryegaard Gods drives blandt andet ud fra et ønske om at bevare og forbedre de kulturhistoriske værdier, og derfor er der udtænkt en ny anvendelse af de gamle bygninger, således at de kan bidrage til den moderne godsdrift samtidig med, at de bevares.

Denne nye anvendelse bliver et nyt gæstehus med faciliteter til at holde møder og konferencer – enten alene i Fårestalden eller kombineret med de øvrige faciliteter i Brandsprøjtehuset, i parken eller på Trudsholm. Overnatning er mulig i forbindelse med afholdelse af et arrangement på Ryegaard.

 

Respekt, istandsættelse og nye formål til flere bygninger

Med istandsættelsen af Fårestalden viderefører Rygaard og Trudsholm Godser linjen med at bevare kulturhistorien ved at renovere gamle bygninger til et nyt formål.

I 2020 stod istandsættelsen af hestestalden på Trudsholm Gods færdig. Efter i mange år at have været selskabslokale i den gamle stald inklusive spindelvæv og interimistisk køkken, stod der i foråret 2020 et gennemrenoveret og topmoderne lokale med professionelt køkken klar.

Der er i dag plads til 120 spisende eller konferencegæster  i hestestalden, der er restaureret med respekt for den tidligere anvendelse. Således fornemmer man stadig rammerne for hestestald, hvor de gamle fritstående jernstolper blandt andet er bevaret.

Det første større renoveringsprojekt i nyere tid er Brandsprøjtehuset i Ryegaard Park. Det blev for godt 15 år siden sat i stand. Som navnet antyder, var det her den tidligere hestetrukne brandsprøjte stod, når den ikke var i brug enten på godset eller i nabolaget. Brandsprøjtehuset er nænsomt renoveret og kan i dag huse op til 45 spisende gæster eller danne rammen om et hyggeligt møde med den store park lige uden for døren.

Den gamle herskabsstald, Kørestalden fra 1656, har også gennemgået en stor renovering. Frem til lige før årtusindeskiftet stod her heste, og i årene efter har stalden været brugt ved store arrangementer på godset, hvor der har været heste på besøg udefra. I 2015 gik den store renovering i gang. Stalden står med originale farver og toppede brosten, så man næsten kunne tro, hestene lige har forladt den.

Nu er Kørestalden rammen om julemarkedet hvert år de sidste fire weekender op mod jul, ligesom den lejes ud til receptioner, events og fester.

Et af godsets udlejningshuse til beboelse har også en usædvanlig historie: Det i dag moderne to-værelses hus var oprindeligt hønsehus til slottet, der lå i Ryegaard Park. Det fik nyt liv efter et gennemgibende renoveringsprojekt – hvor også kun ydermurene stod tilbage – i 2015 og blev forvandlet til en bolig. Her kan du læse om Hønsehusets ombygning.