Landbrug

Landbruget på Ryegaard består af konventionel og økologisk planteavl

 

Landbrug---3
Landbrug---1-4
Landbrug---1-3
Landbrug---1-2
Landbrug---2-2
Landbrug---2-1
Landbrug---1
Landbrug---1-1
Landbrug---2

 

På Ryegaard dyrkes der ca 700 ha konventionelt planteavl. Heraf er de ca 200 ha tilforpagtet.

Vi har også et selskab, der dyrker økologisk markbrug. Det økologiske areal er på ca 150 ha. Den største del af det økologiske areal udgøres af overdrevs- og græsningsarealer. De økologiske salgsafgrøder dyrkes på ca 70 ha.

Foruden driftsleder er der mellem 1,5 og 3 medarbejdere i markbruget afhængigt af sæsonen.

Vi samarbejder med mange andre landbrug. Fx har vi et samarbejde med en nabo, der ikke har sin egen såmaskine, så sår vi for ham. Til gengæld så har vi ikke nogen plov, så han pløjer for os.

Vi lægger vægt på at forbedre biodiversiteten både i det konventionelle og det økologiske markbrug. Vi laver biotop-planer og har et samarbejde med Dansk Planteværn, der går ud på at udvikle og vise metoder til forøgelse af biodiversiteten på og omkring de dyrkede marker.

Vi lægger vægt på at forøge jordens frugtbarhed på længere sigt. Dels ved at sørge for at vores dræn altid er vedligeholdte, så vi får det maksimale rodrum, og dels ved at øge humusindholdet i jorden. Det sidste gøres ved at nedmulde halmen fremfor at fjerne den fra markerne, ved at få tilført kompost og organiske næringsstoffer, når vi har mulighed herfor. Herved mener vi at kunne øge jordens vandkapacitet og jordens evne til at indeholde og frigive næringsstoffer.

Vi arbejder med kontrolleret færdsel på markerne. Dette betyder, at vi tilstræber at maskinerne kører præcist i de samme spor hvert år. Dermed opnår vi mindre traktose og større frodighed i jorden. Dette er muligt, da vores maskiner er styret via GPS og at arbejdsbredderne er tilpasset til hinanden.

I 2018 har vi følgende afgrøder på markerne:

Økologisk

 • Vårbyg til maltbyg
 • Vinterrug til foder

Konventionelt

 • Vårbyg til maltbyg
 • Rajgræs
 • Engrapgræs
 • Vinterraps
 • Brødhvede
 • Industrihvede

 

Et udvalg af de maskiner, vi arbejder med:

 • Mejetærsker Lexion 770
 • MacDon D65 Skærebord 40 fod
 • Fendt Vario 936
 • Fendt Vario 716
 • Fendt Vario 820
 • Såmaskine Pronto 9 DC
 • Horsch marksprøjte Leeb 8GS, 36 meter