Juletræsdyrkning

Et juletræ er lang tid undervejs

Når juletræerne plantes, er de allerede 3-4 år gamle. Fra udplantningen går der 8-10 år, før de når juletræshøjden. Det er normalt kun ca. 60% af de plantede små træer, der bliver til juletræer. Resten skæres ned og destrueres, så der kan blive plads til de pæne træer. Juletræerne indhegnes, idet råvildtet ellers ville spise dem.

Juletræsproduktion er en meget intensiv produktion, som kræver bl.a. en stor investering i de helt rigtige planter, det helt rigtige areal, megen omhu og held for at blive en succes.

Selv om et juletræ er et naturprodukt, hvor der er plads til individuelle forskelle, stilles der i dag skrappe krav til hvilke juletræer, der kan sælges. Derfor skal juletræerne hvert år lige have en kærlig hånd af dygtige skovarbejdere, både for at få nok næringsstoffer, bekæmpe ukrudtet, holde skadedyr i skak, sørge for at træet kan sættes i en fod, regulere topskudslængden og rette op på de skader, som man kan få ved at stå ude året rundt.

Dette er en af grundene til, at vi kan producere juletræer, der er pænere end de fleste. Du kan derfor få de bedste juletræer og fæld selv juletræer hos os

De træer, der er solgt til eksport, fældes i sidste halvdel af november måned, nettes og læsses på køberes lastbil (ca. 1.000 stk/læs). Dette er en travl tid, hvor vi tiltrækker en hel del arbejdskraft udefra. Vi er her meget følsomme overfor snefald, chaufførkonflikter og lignende. Træer eller klippegrønt, som ikke kommer frem til kunderne rettidigt inden højtiden, er ukurante varer.