Hent brænde i skoven

Selvskoverbrænde er den billigste måde at købe brænde på. Du gør en del af arbejdet selv, får brugt din krop og får frisk luft.

Selvskoverbrænde

Du kan i perioden fra medio januar til medio april selv få lov til at skove dit brænde. Du vil få anvist et område, hvor du enten selv skal fælde træerne eller hvor stammerne allerede ligger på jorden. Når du har stakket brændet, bliver det opmålt og faktureret. Når brændet er betalt, kan det køres hjem. Mindstesalg er 10 skovrummeter.

Længdebrænde

Du kan - så længe lager haves - købe brænde i hele længder i skoven. Du køber en hel stak ad gangen. Stakkene ligger typisk fra tre skovrummeter til 15 skovrummeter. Der kan som regel købes både løvtræsbrænde og nåletræsbrænde.

  • Du kan hente dit brænde i dit eget tempo indtil slutningen af april.

Brændepriser 2019 inkl. moms pr. skov-rummeter

 

Længdebrænde
Bøg 390 kr
Ask 350 kr
Eg 300 kr
Ahorn 300 kr
Asp & Poppel 200 kr
Nåletræ 200 kr
Selvskoverbrænde
Bøg 220 kr
Eg & Ask 200 kr
Birk & El 180 kr
Elm & Ahorn 180 kr
Lærk & fyr 115 kr
Gran 105 kr