Bæredygtighed

På Ryegaard og Trudsholm Godser Tænker vi i bæredygtighed:

 1. Vi anvender co2 neutral træflis fra egen skov til vores flisfyr, der via fjernvarme leverer varme til Ryegaard samt seks (snart syv) boliger.
 2. Vi har et solcelleanlæg der leverer sol strøm til de samme forbrugere.
 3. Vi arbejder på at kunne forsyne 30-40.000 husstande med solcelle strøm, hvis vi får en tilladelse af Lejre Kommune.
 4. Vi har fået beregnet vores carbon footprint for  vores konventionelle landbrug, vores økologiske landbrug og  vores skov. Det er et positivt aftryk, idet vi optager mere CO2 end vi udleder.
 5. Vi har en landskabsfredning
 6. Vi har tre områder, der er udpeget som Natura2000 område.
 7. Vi har på vores 35 boliger kun fire oliefyr tilbage. Resten er omlagt til pillefyr, flisfyr, luft/luft eller luft/vand eller jordvarme pumper.

 

Desuden:

 • Vi har 1200 ha i alt.
 • Vi har vores eget vandværk, der forsyner 45 huse med vand.
 • Vi har mere end 70 kæmpehøje og store arealer, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf tre.
 • Vi har et samarbejde med Dansk Planteværn om at få mere biodiversitet på den dyrkede flade.
 • Vi gør os umage med at få meget mere biodiversitet ind i vores skove.