Energiministeren begejstret for færgekros-projekt

Tirsdag den 2. juni lagde energiminister Rasmus Helveg Petersen vejen forbi Munkholmbroen for at høre om besøgscenteret, som Ryegaard og Trudsholm Godser planlægger. Og som i øjeblikket afventer politisk behandling i en forsøgsordning.

2
1
3
4
6
5

PRESSEMEDDELELSE:

"Uden at jeg kender det samlede ansøgerfelt, så mener jeg, at dette projekt er fantastisk og bør nyde fremme".

Det var ikke til at tage fejl af, hvad energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) mener om projektet "Langtved Ny Færgekro", der tænkes opført på den østlige side af Munkholmbroen, hvor Langtved Færgekro tidligere lå.

Ministeren besøgte tirsdag den 2. juni stedet. Støtteforeningen for Langtved Ny Færgekro havde inviteret ministeren, og godsejer Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm Godser fortalte ministeren om projektet.

Afventer videre behandling i forsøgsordning
Projektet ligger i øjeblikket i en ansøgningsrunde om at blive et af ti byggerier på landsplan, der får dispensation fra blandt andet strandbeskyttelseslinjen, således der kan bygges kystnært til fremme for naturformidling og turisme.

Rasmus Helveg Petersen udtrykte blandt andet glæde over, at det skitserede projekt falder godt ind i naturen og ligger inden for rammerne af  forsøgsordningen.

"Det er et meget flot projekt og positivt, at der står flere kommuner bag", sagde han.

Det er Lejre Kommune der har sendt ansøgningen til forsøgsordningen, men både Holbæk og Roskilde Kommuner har skriftligt bakket projektet op i bilagsmaterialet til ansøgningen, som der formentlig først kommer svar på på den anden side af sommerferien.