Besøgscenter i forsøgsordning

Det besøgscenter, Ryegaard og Trudsholm Godser længe har ønsket at bygge, bliver nu en del en ansøgning fra Lejre og Holbæk Kommuner.

Pressemeddelelse 12.11.14

Dansk kyst- og naturturisme skal styrkes.  Sådan lyder en del af den vækstplan, der er vedtaget på Christiansborg.

Et af de konkrete tiltag bliver, at der 10 steder i landet bliver givet tilladelse til byggeri tæt på kysten. Der er tale om en forsøgsordning, og landets kommuner kan ansøge om konkrete projekter.

Holbæk og Lejre Kommuner er gået sammen om at søge tilladelse til, at der bliver opført et besøgscenter ved Munkholmbroen i bunden af Isefjorden. Et besøgscenter, som ejeren af området, Ryegaard og Trudsholm Godser skal være bygherre på, og et projekt, der har været på tegnebrættet et stykke tid som følge af, at Langtved Færgekro brændte i 2009.

- Vi har arbejdet for at opføre et besøgscenter, der både skal rumme aktiviteter, udstillinger, formidling og en form for restauration, men de restriktive krav omkring byggeri ved kysten og den moderne byggelovnings krav gør, at vi ikke kan få plads til de aktiviteter, vi ønsker, på det areal, den gamle kro havde, siger godsejer Johan Scheel på Ryegaard og Trudsholm Godser. Der var i 1790 ingen krav til handicapadgang, personalebad, køkkenindretning og isolering. Disse ting tager i dag meget af en bygnings kvadratmeter.

- Derfor kommer denne forsøgsordning som sendt fra himlen, og vores projekt passer rigtig godt ind i hele formålet med ordningen, siger han.

Skal tage hensyn til naturen
I forsøgsordningen lempes kravene i planloven omkring byggeri tæt ved kysten. I stedet stilles andre krav til de projekter, der søges om. Et af kravene er, at projekterne "skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under hensyntagen til den omkringliggende natur og landskab. "

Også dette krav opfylder besøgscenteret, der blandt andet skal opføres på stolper for at minimere indgrebet i naturen (og forblive over vandlinjen i tilfælde af storm) - og have sedum-bevoksning som tagbeklædning.

To kommuner bakker op
Lejre Kommune har hidtil bakket godsets byggeprojekt op, og det er således naturligt, at kommunen søger om tilladelse til det i forsøgsordningen.

- "Formidling af fjordlivet er meget vigtigt for Lejre Kommune og denne del af regionen.

Fjordene præger vores historie, vores landsbyer, vores fritid og vores herlighedsværdier.

Vi er stolte af fjordene og vil gerne vise dem frem. Det nye center kan give både turister og beboere en meget bedre adgang til alt dette og er en vigtig knast for turismen i vores del af regionen.

Vi har brug for udflugtsmål, overnatningspladser, aktiviteter og formidling af de store natur- og kulturværdier. Det nye center kommer ikke til at stå alene, men vil indgå i samarbejde med de øvrige turistaktører. Kystturismen en overset, men oplagt mulighed for Danmark og især for vores område.", siger Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg.

Mod vest støder Lejre Kommune op til Holbæk Kommune, grænsen går blandt andet midt på Munkholmbroen. Mange af de gæster, der i dag besøger skoven og ishuset i området, hvor den tidligere Langtved Færgekro lå, kommer således også fra Holbæk-siden.

Det er imidlertid de mere overordnede turistmæssige perspektiver, der har fået Holbæk Kommune til at tilslutte sig en fælles ansøgning.

- I Holbæk Kommune har vi stor fokus på fjordturismen, og et besøgscenter vil åbne op for udnyttelsen af den nedre del af fjorden både til lands og til vands. Det vil desuden gå rigtig fint i spænd med de øvrige tiltag i Holbæk Kommune og Vestsjælland. Med besøgscenteret vil vi få en perlerække af oplevelser fra besøgscenteret  mod øst over andelslandsbyen og Brorfelde og til geoparken i  Odsherred i nord, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

I begge kommuner ser man også besøgscenteret som et knudepunkt i et styrket samarbejde hele vejen rundt om Isefjorden.

Ansøgning klar til januar
Forsøgsordningen er netop blevet vedtaget her i efteråret, og kommunerne kan enten søge i januar eller maj 2015. Lejre og Holbæk Kommuner har sammen med Ryegaard og Trudsholm Godser valgt at søge i januar.

Ansøgningen kommer blandt andet til at indeholde arkitekttegninger, beskrivelse af  kommende aktiviteter på stedet og udtalelser fra en række potentielle samarbejdspartnere og turismeaktører i begge kommuner.

Læs mere om projektet og støtteforeningen her