25 år med Jul på Ryegaard

Salget af juletræer, hestevognskørsel og julehygge på Ryegaard Gods begyndte på en havestol. I dag, 25 år senere, er der et stort maskineri i gang bag Jul på Ryegaard, der hele tiden udvikler sig.

Pressemeddelelse:

 

To mænd, et par stole, en flok fældede juletræer, en flaske Gammel Dansk og et par skilte ved Munkholmvej.

Det var opstillingen, da juletræssalget på Ryegaard Gods begyndte i 1991. På stolene i Ryegaard Park sad godsejer Johan Scheel og hans gode ven - og i dag ydermere overnisse - André Jensen.  Disse to yngre mænd på deres stole stod for at drikke Gammel Dansk og betjene - de ret få - kunder, der stoppede og købte et juletræ.

- De, der kom forbi og fik en Gammel Dansk var blandt andet min far og skytten i skoven - og nogle få forbipasserende stoppede og købte et træ, fortæller godsejer Johan Scheel om de første år.

- Der hersker lidt tvivl om, hvem der egentlig kom med ideen, men dengang som nu havde vi brug for nye indtægtskilder på godset til at supplere land- og skovbruget, siger godsejeren, der siden selv har stået for videreudviklingen af til det, der i dag kaldes Jul på Ryegaard.

I dag er der åbent de fire sidste weekender og to fredage op til jul, i alt 10 åbningsdage. Flere hundrede mennesker er inddraget op til og under afviklingen af Jul på Ryegaard, og godset er helt afhængig af det netværk af hjælpere, der er bygget op gennem årene.

Ny generation på banen
Mange kender konceptet på Ryegaard Gods til jul. De fleste gæster kører ud i skoven i hestevogn, vælger og fælder familiens juletræ. Tilbage i Ryegaard Park parkerer de juletræet og går i Brandsprøjtehuset og nyder æbleskiver og gløgg - de senere år er der også blevet solgt vildtret og tarteletter med fasan - og så besøger de julemarkedet.

- Vi oplever, at mange kommer igen og igen. Vi har kunder, der kommer flere gang i løbet af december. Første gang for at hygge og opleve stemningen og anden gang for at hente juletræet. Og de senere år har vi fået en hel ny type kunder, nemlig forældre, der selv er kommet her som børn, som tager deres mindre børn med nu. Det, synes vi, er både hyggeligt og sjovt, fortæller Johan Scheel.

Og det er i øvrigt ikke længere kun strøgkunder fra Munkholmvej, der kommer. For cirka fem år siden lavede godset en rundspørge blandt gæsterne, der viste, at halvdelen boede vest for Hedehusene og halvdelen boede øst for Hedehusene.

Udvikling gennem alle årene
Fra at være et juletræssalg med fældede juletræer af sorten rødgran og nordmannsgran er Jul på Ryegaard  nu meget mere, og udviklingen er kommet gennem alle årene.  Hvornår, hvad kom til, er ikke ført i godsets annaler, men i løbet af de første fem år voksede juletræssalget fra havestolene sig til blandt andet at omfatte større firmaarrangementer, salg af gløgg og æbleskiver i Brandsprøjtehuset og ikke mindst til fæld-selv-juletræer fra hestevogn.

- Det første år med hestevogn var med en lille vogn med plads til to personer, som en lejer i et af godsets huse, havde. Senere kom Arne Jørgensen (Venslev Maskinstation) med en enkelt større vogn. Da Arne en dag pludselig blev forhindret, begyndte samarbejdet med vores nuværende overkusk Kristian Sørensen. Han kom til at begynde med kun med en enkelt vogn. I dag arrangerer han op mod 18 (?) vogne på de store dage med både firma-arrangementer og detailsalg i parken, fortæller godsejeren.

Gennem årene er rødgran også blevet udfaset og erstattet med nordmannsgran. En årrække solgte godset begge dele, men efterspørgslen på rødgran faldt mere og mere, så der i dag kun sælges nordmannsgran.

Markering af 25 år
Udviklingen af Jul på Ryegaard er sket løbende, blandt andet med istandsættelse af Brandsprøjtehuset i parken og etablering af parkeringspladser og toiletter i takt med, at der er kommet flere og flere gæster.

I anledning af, at det i år er 25. gang der er juletræssalg på Ryegaard bliver der også gjort lidt ekstra ud af det.

Langs Mukholmvej kommer der til at stå 25 juletræer, og to meget store løvtræer bliver pyntet med flere hundrede meter lyskæder.

Og så præsenteres en række nye tiltag som en del af den løbende udvikling. Det gælder blandt andet, at teltet med pyntegrønt udvides til et arbejdede værksted, hvor børn blandt andet kan lave deres egen juledekoration. Mindre firmaer med op til et par hundrede ansatte eller kunder kan holde deres eget lukkede arrangement i parken, de store firmaer er stadig på avlsgården. Desuden er p-pladsen bygget dobbelt så stor, og der bliver ponytræk alle lørdage og søndage.

- Og vi fortsætter med julemarked indendørs i den nyistandsatte kørestald, som vi indviede sidste år. Det er ikke et stort julemarked, men vi sætter pris på, at det er stadeholdere med varer af et vist niveau, og at det ikke bliver større, end at det fortsat er hyggeligt, lyder det fra Johan Scheel, der tilføjer, at der heller ikke i år bliver opkrævet noget for hverken parkering eller indgang.

- Det har altid været vigtigt for os at sende vores kunder glade hjem, og netop hyggen er krumtappen til Jul på Ryegaard. Det skal ikke være større, end at gæsterne fornemmer den autentiske jul i skoven og får en hyggelig oplevelse, siger godsejeren.